โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบสิ่งของ เพื่อมอบให้ผู้ป่วยยากไร้และผู้ป่วยติดเตียง