โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด