โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องให้ออกซิเจนอัตราการไหลสูง