โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์ 70% และเจลแอลกอฮอล์