โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เงินบริจาค เพื่อจัดซื้อชุด PAPR