โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวไก่บอนชอน และข้าวต้มมัด