โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจชนิดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่