โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และอาหาร