โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ รถยนต์กระบะดัดแปลง ในรูปแบบรถพยาบาล