โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวผัดกระเพา-ไข่ดาว และขนมชิฟฟ่อน