โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แฮมเบอร์เกอร์ และน้ำกระชาย