โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวหมูแดง น้ำเจเล่ น้ำกาโตะ และน้ำดื่ม