โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวหมกไก่ ขนมไทย และขนมเวเฟอร์