โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราสูง