โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผัดหมี่ซั่ว และเต้าทึงเย็น