โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค เพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข