โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร Chela Zinc