โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ