โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ข้าวคอหมูย่าง ข้าวไก่คั่วพริกเกลือ