โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ กล่องอะคริลิค และเจลแอลกอฮอล์