โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบขนมจีน น้ำยาป่า/กะทิ น้ำเก๊กฮวยน้ำกระเจี๊ยบ