โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ที่วัดออกซิเจนปลายนิ้วมือ