โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง และเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม