โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face shield และแอลกอฮอล์ 70%