โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เตียงกระดาษ ชุดเครื่องนอนและน้ำดื่ม