โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาค จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในการต่อสู้กับไวรัส Covid-19