โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Ethyl Alcohol Alcohol Spray และน้ำส้มผสมเนื้อส้มแท้