โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องวัดความดันโลหิตแบบล้อเลื่อนชนิดดิจิตอล และของใช้ส่วนตัวในการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล