โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อาหาร และ น้ำดื่มและผลไม้