โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ อาหารกล่อง และ แอลกอฮอล์ เจล