โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Ethyl Alcohol 95% และEthyl Alcohol 70%