โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข