โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบน้ำดื่มและผ้าอ้อมสำเร็จรูป