โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) Hand Alcohol water 95% Hand Sanitizer Alcohol และDigital Thermometer