โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์ 95% หน้ากากอนามัย (Surgical Mask)