โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ผลิตภัณฑ์น้ำนมถั่วเหลือง คั้นสด บรรจุ ยูเอชที ตรา “ซัง ซัง”