โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบรถเข็นนั่งเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข