โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบรถเข็นนั่งเพื่อเป็นประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข

You may also like...