โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ (Monitor EKG)