โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์