โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Face Shield และชุดปกป้องร่างกาย PPE