โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ face shield และ แอลกอฮอล์ เจล