โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบที่นอนลม ไฟฟ้า เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสาธารณสุข