โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ISOLATION.GOWN. และ COVER SHOES.