โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเครื่องวัดภาวะน้ำในร่างกาย และโภชนาการ