โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ Alcohol ชนิดน้ำ 71% และ Hand sanitizer gel 76%