โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ แอลกอฮอล์เจล และหน้ากากอนามัย