โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์