โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ขนมถ้วยฟู และสบู่ก้อนล้างมือ