โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ ตู้ UV สำหรับฆ่าเชื้อVirus