โรงพยาบาลพุทธโสธร รับมอบ เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ และ ตู้ความดันลบ Negative Pressure Cabinet